80 Χρόνια από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 28-10-1940 28-10-2020

 80 Χρόνια από τον Ελληνοϊταλικό  πόλεμο  28-10-1940 28-10-2020
Τελευταία ενημέρωση 28/10/2020

Ογδόντα  χρόνια μετά , ο πόλεμος του 1940 παραμένει για όλους μας , ένα ιστορικό γεγονός , εθνικής ομοψυχίας , εθνικής ενότητας , αγωνιστικότητας  και αυτοθυσίας .  
Αυτές τις ημέρες θυμόμαστε  : τα παιδιά μας , τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που πολέμησαν ,  τη δράση του πολεμικού ναυτικού ,  των ελληνικών υποβρυχίων   ,  τη συμμετοχή του εμπορικού ναυτικού , τους αεροπόρους , τους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου , τους γιατρούς και τις νοσοκόμες , τους κατοίκους και ιδιαίτερα τις γυναίκες της Πίνδου  , και τις γυναίκες στα μετόπισθεν , τους επιστήμονες , τους καλλιτέχνες .
Θυμόμαστε ,τους άνδρες της Χωροφυλακής και τη συμβολή του Σώματος κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων . 
 
Παραθέτουμε μερικά ιστορικά γεγονότα των πρώτων ωρών  για να τα θυμηθούμε και πάλι
.
Το διάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως .
 Προς τον Ελληνικόν Λαόν . Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπο ποίους όρους ηναγκάσθημν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας , επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος . Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος , ότι κάθε Έλλην και κα΄θε Ελληνίς θα εκτελέσουν το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανούν ανατάξιοι της ενδόξου ημών ιστορίας . Με πίστιν εις τον θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής το έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως είς άνθρωπος θα αγωνιστεί υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής Νίκης .
                                                           Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28 Οκτωβρίου 1940 
                                                                                                                   Γεώργιος ο Β'

Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά 

Προς τον Ελληνικόν Λαόν 
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν για την ανεξαρτησία της Ελλάδος , την ακεραιότητα και την τιλη της . Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους , η Ιταλία , μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοση τμημάτων του Εθνικού εδάφους , κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν , και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωίνήν . Απήντησα εις τον Ιταλόν πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπο με το οποίο γίνεται τούτο , ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος . Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμαστε άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας , την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές  μας . όλον το έθνος ας εγερθή σύσσωμον . Αγωνισθήτε δια  την πατρίδα , τας γυναίκας , τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις .
                                                                                       Νύν υπέρ πάντων ο αγών .
                                                                                             Ιωάννης Μεταξάς 

Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ- Α υπ'αριθμ 341 της 28 Οκτωβρίου 1940  με τα Διατάγματα 
1.Της Γενικής Αρχηγίας των κατά ξηράν, θάλασσα και αέρα Ενόπλων Δυνάμεων εις την Α.Μ. τον Βασιλέα  και Γεώργιον Β' και 
2. Περί αναθέσεως Αρχηγίας του κατά γήν Στρατού. εις τον Αντιστράτηγον Παπάγον Αλέξανδρον

Επιμέλεια: ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.
Γ.Γ.  της Π.Ο.Α.Σ.Α.