Αίτηση διακοπής παραγραφής περί ΕΑΣ στο ΝΣΚ & κατάθεση ατομικής ή ομαδικής αγωγής

 Αίτηση διακοπής παραγραφής περί ΕΑΣ στο ΝΣΚ & κατάθεση ατομικής ή ομαδικής  αγωγής
Τελευταία ενημέρωση 24/02/2019

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253                                                        

Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας                                
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
 Αντιστράτηγος ε.α.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 1430 Β                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                    Τους Συνδέσμους – Ενώσεις (ως ο πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: « Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – έντυπα »
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αριθ. 1430 από 11/01/2018 έγγραφό μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού έγγραφου μας προκειμένου τα μέλη σας ενημερωθούν σχετικά με την εν θέματι αναφερομένη ΕΑΣ και προβαίνουν στις σχετικές νόμιμες ενέργειες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Την 08-02-2019 συμπληρώνεται διετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (9-2-2017), της  υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία οι διατάξεις  περί Εισφοράς  Αλληλεγγύης κρίθηκαν  ανίσχυρες, ως αντισυνταγματικές.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η άμεση κατάθεση ομαδικής ή ατομικής  αίτησης διακοπής παραγραφής περί ΕΑΣ στο ΝΣΚ προκειμένου διακοπεί επί 6μηνο η παραγραφή των απαιτήσεων των αποστράτων ,  προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για κανέναν,  και στην συνέχεια κατάθεση ατομικής ή ομαδικής  αγωγής,  από κάθε δικαιούχο συνταξιούχο-απόστρατο,  για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)   με αίτημα αναδρομικής καταβολής της υλικής ζημίας  που υπέστη έκαστος ,  και  συγκεκριμένα την τελευταία διετία,   λόγω της διετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. 
Το ανωτέρω έντυπο – αίτηση θα διατίθεται από τους Συνδέσμους – Ενώσεις στα μέλη τους.
Με εκτίμηση

                       Ο                                                                                              Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                                       Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ