5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων κ.α.

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων κ.α.
Τελευταία ενημέρωση 28/03/2020

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.
2 Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020. Περισσότερα πατήστε εδώ στο ΦΕΚ-Β 855 της 13-3-2020