Ίδρυμα Μέριμνα και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας το Δ.Σ.

 Ίδρυμα Μέριμνα και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας το Δ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 07/10/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
 
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 
Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
                                                                                                                Αθήνα , 05 Οκτωβρίου 2020
 
                                                                                                                                                ΠΡΟΣ
 
                                                                                                                       Συνδέσμους –Ενώσεις
 
ΘΕΜΑ : Ίδρυμα Μέριμνα και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας .
 
ΣΧΕΤ: α)Το υπ’ αριθμ. 8064/5/69η από 11-09-2020 έγγραφο ΑΕΑ / Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας .
 
           β) Ν. 4703/2020 (ΦΕΚ Α 131) αρθ. 16.
 
          γ) Η υπ’ αριθμ. 8025/13 / 4α από 8-08-2020  απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. ( ΦΕΚ Β -3782)
 
Αριθμ. Πρωτ: 5111
 
Κύριε Πρόεδρε ,
 
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της (β) σχετικής το Ίδρυμα "Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας" μετονομάζεται σε Ίδρυμα "Μέριμνας και Αριστείας".
 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω (β) και (γ) σχετικών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνομίας" συγκροτείται από  τους:
 
α. Προϊστάμενο του Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και
 
Πληροφορικής/Α.Ε.Α., ως Πρόεδρο.
 
β. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
 
γ. Διευθυντή Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.
 
δ. Διευθυντή Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.
 
ε. Διευθυντή Διεύθυνσης Πολιτικού προσωπικού/Α.Ε.Α.
 
στ. Διευθυντή Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών της Διεύθυνσης
 
Υγειονομικού/Α.Ε.Α.
 
ζ. Τμηματάρχη Τμήματος Δαπανών και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού της
 
Διεύθυνσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α.
 
η. Έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών
 
Αστυνομίας.
 
θ. Δύο (2) εκπρόσωποι της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
 
ι. Έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων
 
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών.
 
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού
 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως μέλη.
 
Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ενώσεων προτείνονται με τους Αναπληρωτές τους από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια.
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 7 της ανωτέρω (β) σχετικής ορίζεται ότι,  στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), όταν συζητούνται θέματα του "Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής".
 
 
 
 
 
 
             Ο                                                                                                                                              Ο
 
         Γενικός Γραμματέας                                                                                                                          Πρόεδρος
 
 
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                                                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
 
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                                                    Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.
Πατήστε εδώ  γιατο ΦΕΚ