Κρατήσεις Υγει/κής Περίθαλψης και επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών άρ 44 του Ν.4387/20

 Κρατήσεις Υγει/κής Περίθαλψης και επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών  άρ 44 του Ν.4387/20
Τελευταία ενημέρωση 11/01/2019

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μας ενημερώνει στους προσωπικούς λογαριασμούς μας με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη

Θέμα: Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης
Ημ/νία : 17/11/2016
Σας ενημερώνουμε ότι :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήδη από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (σε ποσοστό 6%) , υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και στις μειώσεις που έγιναν με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011, ν. 4051/2012 και ν.4093/2012 και πριν από τον υπολογισμό του φόρου.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες, θα επιστραφούν αναδρομικά τα τυχόν επιπλέον παρακρατηθέντα από 1-7-2016 ημερομηνία ισχύος του άρθρου 44 του ν. 4387/2016.