1919 4 Μαΐου ένα τάγμα της Χωροφυλακής εισήλθε στη Σμύρνη Μ. Ασίας με τα Ελληνικά στρατεύματα

1919 4 Μαΐου ένα τάγμα της  Χωροφυλακής εισήλθε στη Σμύρνη Μ. Ασίας με τα Ελληνικά στρατεύματα
Τελευταία ενημέρωση 26/04/2020

Κατά τις αρχές Μαΐου 1919, αποβιβάστηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας μία Ελληνική Μεραρχία. Η Ελλάς ως εντολοδόχος των συμμάχων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων , είχε λάβει μόνον εξουσιοδότηση να επιβάλλει την τάξη  εις την περιοχή της Σμύρνης και εν συνεχεία εις ολόκληρο τον Νομό  Αϊδινίου .Ως εκ τούτου και ανεξαρτήτως προοπτικής των μεταγενεστέρων εξελίξεων , η Ελλάς είχε ως πρώτιστον καθήκον να πατάξη την τότε λίαν επικίνδυνον  αναρχική κατάσταση και να επιβάλει την τάξη και ασφάλειαν εις πάντας εν γένει τους κατοίκους , Χριστιανούς και Τούρκους , αλλά δι' αποφυγής αυθαιρεσιών και βιαιοπραγιών , δια μεθόδων πολιτισμένων και άξιων εμπιστοσύνης της Ευρώπης προς το Ελληνικό Κράτος . Μετά  τας σημειωθείσας εντός της πόλεως της Σμύρνης δολοφονικάς ενέδρας κακοποιών τουρκικών στοιχείων , ο Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού κατοχής κήρυξε  τον Στρατιωτικό Νόμο.  Την  4η  Μαΐου 1919 , ένα Τάγμα ειδικά εκπαιδευμένο στο Σχολείο Χωροφυλακής της Ελληνικής Χωροφυλακής αποτελούμενο από πεντακόσιους (500) άνδρες με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ μέχρι τότε Διοικητή της Σχολής Χωροφυλακής Αθηνών απεβιβάσθη  εις την Σμύρνη .  Με την άφιξη ιδρύει την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας για την ενδοχώρα και την Διεύθυνση Αστυνομίας Σμύρνης για την πόλη της Σμύρνης . Συγχρόνως εστάλη και ετέρα συσταθείσα επι τούτο δύναμις Χωροφυλακής και αποβιβάζεται στην Σμύρνη , με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής Νικηφόρο ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ . Ο ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής  Ιωνίας εγκαθιστά νέες Υπηρεσίες Χωροφυλακής σε όλη την κατεχόμενη από τον Ελληνικό Στρατό ενδοχώρα της Μικράς Ασίας μέχρι την Προύσα ,όπου ίδρυσε την ομώνυμη Διοίκηση Χωροφυλακής .
 
 Περισσότερα πατήστε Μουσείο Αστυνομίας Καρδίτσας www.karditsapolicemuseum.gr