23. ΦΕΚ Β 843 της 3-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 έως 16-3-2021

23. ΦΕΚ Β 843 της 3-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας   COVID-19 έως 16-3-2021
Τελευταία ενημέρωση 07/03/2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 843 της 3-3-2021 η Απόφαση  με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για τ ο διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ