8. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020 ( ΦΕΚ- 48 ) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης COVID-19.

8. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020  ( ΦΕΚ- 48 ) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  COVID-19.
Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020

 Σας παραθέτουμε την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020  ( ΦΕΚ- 48 ) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


'Αρθρο πρώτο
Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της
τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία
υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης
'Αρθρο δεύτερο
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
'Αρθρο τρίτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
'Αρθρο τέταρτο
Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
'Αρθρο πέμπτο
Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
'Αρθρο έκτο
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
'Αρθρο έβδομο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων
'Αρθρο όγδοο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
'Αρθρο ένατο
Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς της νόσου
'Αρθρο δέκατο
Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία
'Αρθρο ενδέκατο
Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
'Αρθρο δωδέκατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
'Αρθρο δέκατο τρίτο
Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων
'Αρθρο δέκατο τέταρτο
Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού - Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού
'Αρθρο δέκατο πέμπτο
Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
'Αρθρο δέκατο έκτο
Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις
'Αρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
'Αρθρο δέκατο όγδοο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
'Αρθρο δέκατο ένατο
Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων
'Αρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών
'Αρθρο εικοστό πρώτο
Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους
'Αρθρο εικοστό δεύτερο
Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας άσκησής τους
'Αρθρο εικοστό τρίτο
Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
'Αρθρο εικοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
'Αρθρο εικοστό πέμπτο
Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων
'Αρθρο εικοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
'Αρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
'Αρθρο εικοστό όγδοο
Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
'Αρθρο εικοστό ένατο
Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού
'Αρθρο τριακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού
'Αρθρο τριακοστό πρώτο
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
'Αρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος . Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.