Αναδιάρθρωση Πυροσβεστικού Σώματος Ν. 4662 2020 Φ.Ε.Κ.-Α 27

Αναδιάρθρωση Πυροσβεστικού Σώματος  Ν. 4662 2020 Φ.Ε.Κ.-Α 27
Τελευταία ενημέρωση 16/05/2020

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27 - 07.02.2020 στις 07.02.2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ν 4662 ΦΕΚΑ-27 2020 Διαχείρηση