ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιστροφή των ( αναδρομικών ) παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιστροφή των ( αναδρομικών ) παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών
Τελευταία ενημέρωση 13/10/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                                              
                                                                                                                                                        Αθήνα , 12 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣ
 
Συνδέσμους - Ενώσεις
 
ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΣΑ
 
Μετά την ψήφιση του Νόμου 4734 /2020 η Π.Ο.Α.Σ.Α. σας ενημερώνει τα ακόλουθα :
 
Α) Μαζί με την καταβολή των συντάξεων η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29/10/2020 θα καταβληθούν και τα αναδρομικά τα οποία αφορούν μόνο α) στις κύριες συντάξεις , β) το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 (11μηνο ) , γ) μόνο για τις κρατήσεις του Ν. 4093/2012 . Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ , θα είναι ακατάσχετη , δεν θα έχει φορολόγηση του 20 τις 100 , θα έχει κράτηση 4 – 6 τις 100 για την υγεία. Θα απαιτηθεί , μαζί με την φορολογική δήλωση του 2021 τροποποιητική δήλωση για τα έτη 2015 και 2016.
Β) Δεν έχει αποφανθεί ακόμα για τις κρατήσεις το ελεγκτικό συνέδριο , στο οποίο υπαγόμαστε ως συνταξιούχοι του Δημοσίου  , και τα αναδρομικά δίνονται με πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης.
Γ) Μας εξαιρούν οριστικά από την επιστροφή των κρατήσεων του Ν. 4051/2012 .
Δ) Δεν μας αποδίδουν τα δώρα.
Ε) Ανάμεσα στα άλλα ο Ν. 4734/2020 στην παραγραφο 4 ορίζει χαρακτηριστικά  με την καταβολή των ποσών η αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές , μειώσεις και καταργήσεις κύριων , επικουρικών συντάξεων , επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα , για το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως την δημοσίευση του Ν. 4387/2016 , δυνάμει του Ν. 4093/2012 , αποσβένονται.  Η εν λόγω παράγραφος δεν περιλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιων των δικαστηρίων δίκες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου , ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό.( παραγραφος 5)
Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι η παραπάνω παράγραφος που νομοθετήθηκε είναι αντισυνταγματική και προσβάλει ευθέως τις αρχές του κράτους δικαίου.
ΣΤ ) Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος συναντήθηκε με την διοικούσα επιτροπή των συνεργαζόμενων συνταξιοδοτικών οργανώσεων , η οποία προηγουμένως είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ενημερώθηκε για τα ακόλουθα : α) μαζί με τη σύνταξη που θα μας καταβληθεί τις 29/10/2020 θα καταβληθούν και τα αναδρομικά 11μήνου , β) το θέμα των συντάξεων που  εκκρεμούν απασχολεί έντονα το υπουργείο και θα καταβληθεί προσπάθεια άμεσης τακτοποίησης αυτών καθόσον λειτουργεί το ψηφιακό σύστημα έκδοσης , το οποίο εγκαταστάθηκε πρόσφατα. Παράλληλα για τον τομέα έκδοσης των συντάξεων των αποστράτων των Σ.Α. έχει εκπαιδευτεί ικανός αριθμός συναδέλφων , οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ  , και θα δρομολογήσουν την άμεση έκδοση των συντάξεων που εκκρεμούν.
Ζ) Σε συνάντηση  που είχε ο πρόεδρος με υπηρεσιακούς παράγοντες του ιδίου υπουργείου τους έθεσε και το θέμα της χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας , το οποίο εκκρεμεί για τα έτη 2018 , 2019 και ά εξάμηνο 2020 Η απάντηση που πήρε είναι ότι θα καταβληθεί προσπάθεια εξόφλησης της επιχορήγησης του έτους  2018.
Η) Μας περιμένουν αγώνες , χρειάζεται συστράτευση όλων .
                      
                            Ο                                                                                                              Ο
 
         Γενικός Γραμματέας                                                                                           Πρόεδρος 
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                                   ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                              Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.