Αναπήρων Θέματα

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ Αναπήρων έτους 2015

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ Αναπήρων έτους 2015

                                   ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ Αναπήρων έτους 2015 Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ( ΑΕΑ/Επιτελείο /Κ.Δ.Υ.&am ... 23/03/2015

Δείτε περισσότερα
Διοικητικές Διαδικασίες και απο τα Κ.Ε.Π. για υποθέσεις αναπήρων του ΥΠΕΘΑ

Διοικητικές Διαδικασίες και απο τα Κ.Ε.Π. για υποθέσεις αναπήρων του ΥΠΕΘΑ

 Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ ... 17/04/2015

Δείτε περισσότερα
Κ.Ε.Π.Α.

Κ.Ε.Π.Α.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. ... 13/05/2015

Δείτε περισσότερα
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αναπήρων έτους 2016

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αναπήρων έτους 2016

 ΘΕΜΑ : Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2016 1. Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του ΑΝ 1324/49, που κυρώθηκε από το ΑΝ. 1487/50, το Ν∆ 950/42, το Ν.330/47, το άρθρο 6 του Ν∆ 4605/66, το άρθρο 24 του Ν.1043/80, το άρθρο 12 ... 12/02/2016

Δείτε περισσότερα