Αναρτήθηκαν τα σημειώματα με τα επιστρεφόμενα ποσά των αναδρομικών

Αναρτήθηκαν τα σημειώματα με τα επιστρεφόμενα  ποσά των αναδρομικών
Τελευταία ενημέρωση 23/10/2020

  Σας ενημερώνουμε ότι ο e- EΦΚΑ έχει αναρτήσει σήμερα  τα σημειώματα στα οποία υπάρχουν και τα αναδρομικά ποσά που λαμβάνουν οι Συνταξιούχοι συμπεριλαμβανομένων και των Αποστράτων . Επισκεφτείτε το και με τους Κωδικούς του ΤΑΧIS  ενημερώνεστε .