Απελευθέρωση των νησιών του Βορείου Αιγαίου 18-10-1912 &19-10-1912

105η επέτειος απελευθέρωσης της Σαμοθράκης την 19-10-2017

105η επέτειος απελευθέρωσης της Σαμοθράκης την 19-10-2017

Την 18/10/1912. "Ελληνικό ναυτικό άγημα και διλοχία πεζικού, που επέβαιναν στα ατμόπλοια ""Πέλοψ"" και ""Κανάρης"", απελευθερώνουν τα νησιά Θάσος, ʼγιος Ευστράτιος και Ίμβρος, ενώ την επομένη απελευθερών ... 19/10/2017

Δείτε περισσότερα