Απελευθέρωση των νησιών Θάσου , Αγίου Ευστρατίου & Σαμοθράκης 18-10-1912 &19-10-1912

Απελευθέρωση των νησιών Θάσου , Αγίου Ευστρατίου & Σαμοθράκης  18-10-1912 &19-10-1912
Τελευταία ενημέρωση 12/11/2017

Την 18/10/1912. "Ελληνικό ναυτικό άγημα και διλοχία πεζικού, που επέβαιναν στα ατμόπλοια ""Πέλοψ"" και ""Κανάρης"", απελευθερώνουν τα νησιά Θάσος, ʼγιος Ευστράτιος και Ίμβρος, ενώ την επομένη απελευθερώνουν τη Σαμοθράκη."