1.Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό

1.Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό
Τελευταία ενημέρωση 28/03/2020

 Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό
Περισσότερα πατήστε εδώ: Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα και στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας  .