ΑΠΟΦΑΣΗ Επιβολή μέτρων λόγω Κορωνοϊού σε όλη την επικράτεια - Επιδημιολογικά επίπεδα

ΑΠΟΦΑΣΗ Επιβολή  μέτρων λόγω Κορωνοϊού σε όλη την επικράτεια - Επιδημιολογικά επίπεδα
Τελευταία ενημέρωση 04/11/2020

 Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ορίζονται δύο (2) επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων ( επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο αυξημένου κινδύνου )
Διαβάστε εδώ το Φ.Ε.Κ.-Β4829 της 2-11-2020