Αποτελέσματα Γ.Σ. και Αρχαιρεσιών της 6-22019

Αποτελέσματα Γ.Σ. και Αρχαιρεσιών της 6-22019
Τελευταία ενημέρωση 14/04/2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ/ΚΗΣ        
Μ. ΒΟΔΑ 89 Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 210-7489161, 7481690         
e-mail : osaax@hotmail.gr                                  Α θ ή ν α , 22 Μαρτίου 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 8/38η – 3/9Γ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Γ.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι,
Την 6-2-2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων συμβούλων στο Δ.Σ. και Ε.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΤΑΣΑΚΟΣ Κων/νος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο, ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τόνισε ιδιαίτερα ότι τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. πρέπει να ανανεώνονται και όλοι οι συνεταίροι πρέπει να ενδιαφέρονται για την Διοίκηση του Συνεταιρισμού. Οι υποχρεώσεις μας ιδίως οικονομικές προς τον Συνεταιρισμό δεν τελειώνουν ποτέ. Όλοι πρέπει να πληρώνουμε εγκαίρως τις ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές.
Στη συνέχεια διεξήχθησαν οι Αρχαιρεσίες και μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. εκλέχθηκαν κατά αλφαβητική σειρά για την επόμενη τριετία οι κατωτέρω:
Α.- ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος του Δημητρίου
2.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Ευθυμίου
3.- ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Νικόλαος του Ηλία
4.- ΣΜΥΡΝΗ Αναστασία του Χρυσοστόμου
5.- ΤΑΣΑΚΟΣ Κων/νος του Γεωργίου
6.- ΤΕΝΤΑΣ Νικόλαος του Ιωάννου
7.- ΤΣΙΛΙΚΑΣ Κων/νος του Νικολάου
Β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1.- ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Νικόλαος του Κων/νου
2.- ΔΕΡΜΑΝΗΣ Λουκάς του Χρήστου
3.- ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος του Θεοδώρου
4.- ΚΕΦΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου
5.- ΡΑΠΤΗΣ Θωμάς του Γεωργίου
6.- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Κων/νου
7.- ΤΖΙΩΚΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου

Γ.- ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ Μαρία του Ευαγγέλου
2.- ΔΟΥΦΕΚΑΣ Ιωάννης του Κων/νου
3.- ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κων/νος του Σωτηρίου
Δ.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.
1.- ΚΩΣΤΟΚΑΝΕΛΛΗ Μαρία του Χρήστου
2.- ΡΟΥΚΟΥ Ελένη του Δημητρίου
3.- ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ Θωμάς του Ηλία

Το νέο Δ.Σ. και Ε.Σ. συνήλθε σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν:
     Α.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΑΣΑΚΟΣ Κων/νος του Γεωργίου
2.- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Ευθυμίου
3.- Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Νικόλαος του Ηλία
4.- Ταμίας του Δ.Σ. ΤΕΝΤΑΣ Νικόλαος του Ιωάννου
5.- Αν. Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος του Δημητρίου
6.- Μέλος του Δ.Σ. ΣΜΥΡΝΗ Αναστασία του Χρυσοστόμου
7.- Μέλος του Δ.Σ. ΤΣΙΛΙΚΑΣ Κων/νος του Νικολάου
     Β.- ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Πρόεδρος του Ε.Σ. ΔΟΥΦΕΚΑΣ Ιωάννης του Κων/νου
2.- Μέλος του Ε.Σ. ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κων/νος του Σωτηρίου
3.- Μέλος του Ε.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ Μαρία του Ευαγγέλου

Παρακαλούμε όλα τα μέλη κατά την κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα των έκτακτων εισφορών ή ετήσιων συνδρομών, να δηλώνουν τον Αριθμό Μητρώου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων να αποστέλλονται στον Συνεταιρισμό με ΦΑΞ, με επιστολή, με email ή ιδιοχείρως, γνωρίζοντας συγχρόνως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας και τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι ετήσιες συνδρομές των δέκα (10,00) Ευρώ κατατίθενται στον Λογ. 6832-133441-724 της Τράπεζας Πειραιώς χωρίς ειδοποίηση.
Οι έκτακτες εισφορές για την ολοκλήρωση και συντήρηση των έργων υποδομής κατατίθενται στον Λογ. 6832-133441-708 της Τράπεζας Πειραιώς και μόνο κατόπιν εγγράφου ανακοινώσεως, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
Το ΤΑΠ των οικοπέδων (10,50 Ευρώ) για όσους επιθυμούν την ομαδική πληρωμή στον Δήμο Σιθωνίας από το Δ.Σ., κατατίθεται στον Λογ. 6832-133441-708 της Τράπεζας Πειραιώς εμπρόθεσμα στην χρονολογία, που αναγράφεται στην ανακοίνωση. Για το έτος 2019 μέχρι και 31-5-2019.
Ειδικά για το έτος 2018, όσοι πλήρωσαν το ΤΑΠ μετά την 31-10-2018 ή δεν ενημέρωσαν τον Συνεταιρισμό, δεν συμπεριελήφθησαν στην κατάσταση ομαδικής πληρωμής και πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους να το πληρώσουν στο Δήμο Σιθωνίας ή θα αναμένουν ένταλμα πληρωμής από τον Δήμο Σιθωνίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, δεν πρέπει να ανησυχείτε για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τα οικόπεδα όλων είναι δηλωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ο αριθμός ΚΑΕΚ, αναγράφεται στο συμβόλαιό σας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια Γ.Σ. για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2018 τον οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, θα πραγματοποιηθεί την 8-5-2019 στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ.
Εκεί θα υπάρξει λεπτομερή ενημέρωση και θα παρθούν αποφάσεις, για την καλύτερη αξιοποίηση του οικισμού μας στο Κριαρίτσι Συκιάς Χαλκιδικής.
Σας ευχόμαστε όλους Καλό Πάσχα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

           Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                     Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


           Κων.  Τ Α Σ Α Κ Ο Σ                                             Νικ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ