Β . Ενημέρωση για τις Ενέργειες αποστράτων μετά την νέα ανάρτηση συντ/δοτικών σημειωμάτων

Β . Ενημέρωση για τις Ενέργειες αποστράτων  μετά την νέα ανάρτηση συντ/δοτικών σημειωμάτων
Τελευταία ενημέρωση 13/11/2019

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ενέργειες των Συνδέσμων – Ενώσεων μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων στον ΕΦΚΑ  - Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.-Ενέργειες ενδιαφερομένων μελών σας . 

 
 
 
 
Σε συνέχεια της Α ανάρτησης   ενημερωτικά σας γνωρίζουμε τα εξής :
 
1. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΦΚΑ , διαβάστε  το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής Σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019.
2. Στα ανωτέρω αναρτηθέντα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 προκύπτει ότι ο ΕΦΚΑ :
I. Έχει αναρτήσει ενημερωτικά σημειώματα μέχρι την ημερομηνία 15-10-2019 , στα οποία στην δεύτερη σελίδα  «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής σύνταξης » , στη θέση « Ασφαλιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπυπολογισμό  της Σύνταξης » αναγράφεται << ο πραγματικός χρόνος ( ετη – μηνες – ημέρες ασφάλισης εργασίας π.χ. 35 έτη – 10 μήνες -10 ημέρες ) >> .
II. Μετά την 15-10-2019 έχει αναρτήσει ενημερωτικά σημειώματα στα οποία στην δεύτερη σελίδα έχει προστεθεί στα ανωτέρω αναγραφόμενα της προηγουμένης παραγράφου και « Συντάξιμος μισθός την 12/5/2016  ( π.χ. 2.198, 06 )  » 
3. Αυτή η συμπλήρωση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής Σύνταξης είναι ο συντάξιμος μισθός την 12/5/2016 επι του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη από τον ΕΦΚΑ βάσει των άρθρων 14 και 33 Ν 4387/2016 .(Διαβάστε τις Επεξηγήσεις  ). 
4. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα πράξουμε  ;Επ’αυτού σας γνωρίζουμε ότι :
Με σχετικά e-mail σας έχουν κοινοποιηθεί απ’ ευθείας  οι απόψεις τόσο του Νομικού μας συμβούλου κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ όσο και του Προέδρου Σ.Α.Σ.Α. Ηρακλείου  κ. ΟΥΡΑΝΟΥ .
Η Ομοσπονδία σας κοινοποιεί συνημμένα την Ενημέρωση – Πρόταση του δικηγορικού γραφείου ΚΑΛΟΥΔΗ για ενημέρωσή σας και των μελών σας για την υποβολή Ένστασης ..  
Η υποβολή ΕΣΤΑΣΗΣ πρέπει να γίνει μέχρι 15-12-2019 λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ανάρτησης και του τροποποιημένου  ενημερωτικού σημειώματος .
5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι είναι προσωπική απόφαση κάθε συναδέλφου εάν θα υποβάλει :
ατομική ή θα συμμετάσχει σε ομαδική ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
και εν  συνεχεία σε υποβολή ΕΦΕΣΗΣ ή 
υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
          λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική επιβάρυνση για κάθε             
          περίπτωση .
Η Ομοσπονδία έχει διαβιβάσει σχετικό έγραφο στους Συνδέσμους και Ενώσεις προκειμένου ενημερωθούν τα μέλη τους . Ενημερωθείτε για σχετικά ΕΝΤΥΠΑ απο τους Συνδέσμους και Ενώσεις σας.