Βίτσι εκδηλώσεις επετειακές περιόδου 1946 - 1949

Βίτσι 2003

Βίτσι 2003

Οι επετειακές εκδηλώσεις προς απότιση φόρου τιμής στους πεσόντες Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας του Εθνικού Στρατού και λοιπού πληθυσμού της χώρας μας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά τις επιχειρήσεις 1946 – 1 ... 14/05/2015

Δείτε περισσότερα
Βιτσι 2014

Βιτσι 2014

Οι επετειακές εκδηλώσεις προς απότιση φόρου τιμής στους πεσόντες Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας του Εθνικού Στρατού και λοιπού πληθυσμού της χώρας μας ... 14/05/2015

Δείτε περισσότερα