Δ.Σ. Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Φλωρίνης 2018

Δ.Σ.  Συνδέσμου  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Φλωρίνης 2018
Τελευταία ενημέρωση 10/01/2019

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας- Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας-Πυροσβεστικής και Αγροφυλακής  Ν. Φλωρίνης  Η Αγία Ειρήνη  μετά τις αρχαιρεσίες της 30-6-2018 

 
Πρόεδρος :ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Δημήτριος 
Αντιπρόεδρος :Θεοδουλιδησ Πολυγένης   
Γενικός Γραμματέας :ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
Ταμίας: ΜΠΡΑΓΚΑΣ Αθανάσιος 
Μέλος : ΚΟΤΖΑΣΕΡΙΔΗΣ Σάββας 
Μέλος :ΤΑΝΤΣΗΣ Λάζαρος  
Μέλος :ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Ιωάννης  
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος : .
Μέλος :.
Μέλος :.