Δ.Σ. 2018 του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Σ. 2018 του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Δωδεκανήσου
Τελευταία ενημέρωση 20/12/2018

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.)
ΤΗΛ 22410-23110
e-mail: saadodekanisou@gmail.com 
Εθ. Δωδ/σίων 45 (Α.Τ. Ρόδου )
Τ.Κ. 851 00
Αριθμ Πρωτ 155/2018                                                          Ρόδος 17- 12-2018 

ΘΕΜΑ : << Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  >>
Γνωρίζεται ότι τα μέλη του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής που προήλθαν απο τις αρχαιρεσίες την 9-12-2018 συγκροτήθησαν σε σώμα ως εξής :

Α.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Πρόεδρος:                                            ΓΟΥΛΑΣ Αναστάσιος  
2. Αντιπρόεδρος:                                     ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αθανάσιος 
3. Γεν.Γραμματέας :                                ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ Ελευθέριος  
4. Ταμίας :                                                ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ Εμμανουήλ  ΄
5. Μέλος ( Δημοσίων Σχέσεων ):           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος 
6. Μέλος ( Δημοσίων Σχέσεων ):           ΔΑΛΑΚΑΣ Αδάμ 
7. Μέλος ( Εκπρόσωπος Συνδέσμου ):ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος 
Β . ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.   Πρόεδρος:                                                ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασίλειος
2.  Μέλος:                                                       ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος 
3.   Μέλος:                                                      ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ