Το Δ Σ της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Νομού Έβρου την 26-7-2020

Το Δ Σ  της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Νομού Έβρου την 26-7-2020
Τελευταία ενημέρωση 14/09/2020

ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Αλεξανδρούπολη 29-7-2020

Θέμα :Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών της 26-7-2020 

 
 
Η ΄Ενωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν.΄Εβρου, στις 26 Ιουλίου 2020, πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευσή της καθώς και Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
- Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, συνεδρίασε στις 27 Ιουλίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα, υπήρξε δε η ακόλουθη εκλογή αξιωμάτων:

Π ρ ό ε δ ρ ο ς......................: ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης

Αντιπρόεδρος.......................: ΛΩΛΗΣ Θεόδωρος

Γενικός Γραμματέας............: ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος

Τ α μ ί α ς.............................: ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Σταμάτιος

Μ έ λ ο ς...............................: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

Μ έ λ ο ς...............................: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Αθανασία

Μ έ λ ο ς...............................: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Αθανάσιος

-Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:

Πρόεδρος..............................: ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Σωτήριος

Μ έ λ ο ς...............................: ΧΡΗΣΤΟΥ Ιωάννης

Μ έ λ ο ς...............................: ΛΙΟΥΤΑΣ Παναγιώτης

-Το νέο Δ. Σ. και η Ε. Ε. ευχαριστούν τα μέλη της ΄Ενωσης που προσήλθαν στη Γενική Συνέλευση και τους τίμησαν με την ψήφο τους.

                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                         Ο                                                             Ο

                         Γενικός Γραμματέας 
                                    Π ρ ό ε δ ρ ο ς

              ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                 ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ