Εκλογή Δ.Σ και Ε.Ε. στον Σύλλογο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης 31-5-2020

Εκλογή Δ.Σ και Ε.Ε. στον Σύλλογο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Κοζάνης 31-5-2020
Τελευταία ενημέρωση 25/06/2020

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 
Αστυνομικό μέγαρο 
Τηλ & ΦΑΞ 24610 28743
ΤΚ 501 32 ΚΟΖΑΝΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ε.Ε. και αντιπροσώπους για την Π.Ο.Α.Σ.Α. 

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας , το οποίο εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαίου 2020 συγκροτήηκε σε Σώμα ως ακολούθως :

                                                      Α΄  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ    
2.    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΡΙΖΟΣ Αναστάσιος    
3.    ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4.    Τ Α Μ Ι Α Σ                                    Φ Τ Α Κ Α Σ    ΚΩΝ/ΝΟΣ    
5.    Μ Ε Λ Ο Σ                                      ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ Χρήστος     

                                                     Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 
2.    ΜΕΛΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ηρακλής 
3.    ΜΕΛΟΣ    ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ Στέφανος 

                                 Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Α.Σ.Α. 
1.
ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ  
2.
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              Ο                                                                    Ο    
                       ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                      
          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Γεώργιος                                           ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος
          Υπαστυνόμος Β΄ ε.α.                                                Ανθυπαστυνόμος  ε. α.