ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ -  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τελευταία ενημέρωση 17/06/2020

 Η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον ΕΦΚΑ .Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, που καθορίζει την ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ).

 
Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:
 
Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ και εφόσον την ταφή ή αποτέφρωση αναλαμβάνει γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεώς του και ηλεκτρονικής καταχώρισης της δαπάνης από το αντίστοιχο γραφείο τελετών.
 
Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση που δεν επιλαμβάνεται της ταφής ή αποτέφρωσης γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως και προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 και όσων τυχόν απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ...........
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η υπουργική απόφαση.Πατήστε εδώ