Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)

Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)
Τελευταία ενημέρωση 24/02/2019

Προκειμένου μάθετε την Ανάλυση Αναπροσαρμογής της  Επικουρικής Σύνταξης μπορείτε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ
Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης .  Ν . 4387/16

Επεξήγηση Πεδίων Αναπροσαρμογής
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   
Το ποσό της σύνταξης που απομένει αφού αφαιρέθηκαν από το αρχικό μικτό οι περικοπές των νόμων περιόδου 2011-2013 (ν.4024/11, 4051/12, 4052/12 και 4093/12)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ    Για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, ΕΛΕΜ, ΤΕΑΥΠΣ, ΤΣΜΕΔΕ ορίζεται ως ο λόγος του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (ARn) με βάση το ύψος της εισφοράς (6% ή μεγαλύτερο) προς το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης κάθε τέως Ταμείου (ARo) . To ARo ισούται με το γινόμενο του AR (ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης με βάση τις καταστατικές διατάξεις κάθε τέως Ταμείου επί (1-a), όπου a είναι το ποσοστό μείωσης έκαστης σύνταξης δηλαδή η αναλογία των περικοπών της περιόδου 2010-2013 επί του αρχικού μικτού ποσού της σύνταξης. Η αναπροσαρμογή γίνεται με προσδιορισμό του ποσοστού για καταβαλλόμενη σύνταξη
 Για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΠΙΕΝ, ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΚΕΑΝ το ARn ορίζεται ως παραπάνω και το ARo (λόγω μη ύπαρξης καταστατικής διάταξης ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης) ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος του λόγου της καταβαλλόμενης σύνταξης (P) προς το γινόμενο των συντάξιμων ασφαλιστέων αποδοχών (PS) επί των ετών ασφάλισης (YS). Ο συντελεστής εφαρμόζεται για το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων
-Ο ΣΕ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος της μονάδας (1)
ΝΕΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΕΠ   
Νέο αναπροσαρμοσμένο ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ (από το οποίο θα αφαιρούνται οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΑΚΑΓΕ όπου προκύπτει και ΦΜΥ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ   
Προσωπική διαφορά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
 Συνολικό νέο καταβαλλόμενο ποσό χωρίς, τυχόν επίδομα απόλυτης αναπηρίας (κύριες + νέες επικουρικές συντάξεις), στο οποίο θα διενεργηθούν και οι προβλεπόμενες κρατήσεις

Σύνδεση μέσω Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (κωδικοί TAXISNET)

Για περισσότερα πατήστε εδώ :