ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Χ.Α.Μ. - ΟΔΗΓΙΕΣ -ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Χ.Α.Μ. - ΟΔΗΓΙΕΣ -ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ
Τελευταία ενημέρωση 25/09/2020

  Σας παραθέτουμε τα ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας για τη χρήση της Μάσκας , τις αποστάσεις που πρέπει να έχουμε  στα Μ.Μ.Μ. στα καταστήματα  και στα γραφεία απο την ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2020 Διαβάστε εδώ