Εργασία Συνταξιούχων εκδόθηκε η εγκύκλιος με οδηγίες

Εργασία Συνταξιούχων εκδόθηκε η εγκύκλιος  με οδηγίες
Τελευταία ενημέρωση 23/08/2020

Σε εφαρμογή του Ν.4670/2020, άρθρο 27, εκδόθηκε η Α.Π.Φ. 8000/οικ 14032/571
Βασικά σημεία 
-η περικοπή σύνταξης, κύριας και επικουρικής, περιορίζεται στο 30% αντί 60%. 
 - Αν η απασχόληση είναι σε φορείς γενικής κυβέρνησης, τότε η σύνταξη κύρια και επικουρική αναστέλλεται ,αν δεν έχει συμπληρωθεί το 61ο έτος της ηλικίας μέχρι 28-2-2021 και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει από 1-3-2022 το 62ο έτος
Αν πληρούν τα ανωτέρω, η περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι 30%.
– Η περικοπή παραμένει η ίδια, ανεξαρτήτως των ωρών ή ημερών απασχόλησης. Με βάση τη νέα εγκύκλιο δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα, όπως ίσχυε στον Νόμο Κατρούγκαλου.
 
-Στις διατάξεις υπάγονται όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται και απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ. ανεξαρτήτως του πότε ξεκίνησε η συνταξιοδότησή τους. 
 
- γι’ αυτούς που ήταν συνταξιούχοι και είχαν αναλάβει εργασία πριν από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016), οι οποίοι δεν είχαν υποστεί μείωση στη σύνταξή τους, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους, μέχρι 28-2-2021 .
-υπάρχει υποχρέωση ασφάλησης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τον φορέα ΕΦΚΑ,( ΟΓΑ,ΟΑΕΕ,κ.λ.π.)
 
- Προσμετρά ο χρόνος απασχόλησης. Για την κύρια σύνταξη ο συνταξιούχος παίρνει αναλογία ανταποδοτικής σύνταξης για τον χρόνο, τις αποδοχές και τις εισφορές που κατέβαλε ως απασχολούμενος συνταξιούχος. 
 
-Εξαιρούνται της περικοπής ,(αν και δεν το αναφέρει η Υ.Απόφαση) ,οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και Δημοσίου που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο