Η Ημερήσια Διαταγή κ. Αρχηγού για την Ημέρα τιμής των Αποστράτων της 14-6-2020

Η Ημερήσια Διαταγή κ. Αρχηγού για την Ημέρα τιμής των Αποστράτων της 14-6-2020
Τελευταία ενημέρωση 13/06/2020

 Παραθέτουμε την ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ του κ Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας της 14-6-2020 για την Ημέρα τιμής των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας 14-6-2020 .Ο κ. Αρχηγός στην Ημερήσια Διαταγή μεταξύ των άλλων αναφέρει: .....

 
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιλαμβανόμενος το χρέος μου απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, προερχόμενοι είτε από το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής είτε της Αστυνομίας Πόλεων, έχω θέσει ως προτεραιότητα την υλοποίηση παρελθοντικών πρωτοβουλιών και την εκδήλωση νέων ουσιωδών για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και συνέχειας του Σώματος. Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί δράσεις, όπως:
- Η διάθεση ακινήτου για εξυπηρέτηση κοινών δράσεων και σκοπών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Χωροφυλακής. Χώρος, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την
ιστορική συνέχεια του Σώματος, ενώ διευκολύνει τη δυνατότητα συνεύρεσης και συνδιάλεξης σε ένα κοινό χώρο άμεσα προσβάσιμο τόσο από το εν ενεργεία όσο και από το εν αποστρατεία προσωπικό.
- Η λειτουργία Έκθεσης Αστυνομικών Κειμηλίων στο ισόγειο του κτηρίου της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Χωροφυλακής με την κατάλληλη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων και με συμβολική νοηματοδότηση, καθώς το συγκεκριμένο κτήριο έχει μια μακρόχρονη ιστορική πορεία και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορική κληρονομιά του Σώματος.
- Η οργάνωση μόνιμων Εκθέσεων Αστυνομικών Κειμηλίων στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας και στην Αστυνομική Ακαδημία με στόχο τη δυνατότητα διαφύλαξης, συντήρησης και προβολής της Ιστορίας του Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη ήδη αναπτυχθείσες πρωτοβουλίες των Υπηρεσιών τους και την αξιοποίηση χώρων κτηρίων με ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία.........
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη Διαταγή .