Η Κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών Ν.4588/2019( ΦΕΚ-Α 9 )

Η Κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών Ν.4588/2019( ΦΕΚ-Α 9 )
Τελευταία ενημέρωση 27/01/2019

 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 817 (1993) ΚΑΙ 845 (1993), ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1995 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ .
Το Σχέδιο Νόμου συζητήθηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου όπου μετά την διεξαχθείσα συζήτηση διεξήχθη ψηφοφορία και το Σχέδιο Νόμου ετέθη σε ψηφοφορία . Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν : 153 ΝΑΙ, 146 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ . Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9 - 25.01.2019 στις 25.01.2019  ως Νόμος 4588 /2019