Η νέα εγκύκλιος για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου

Η νέα εγκύκλιος για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου
Τελευταία ενημέρωση 23/08/2020

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄28/2/2020 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4670/2020 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. και άλλες διατάξεις τον οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας .

Πεδίο εφαρμογής – Έναρξη εφαρμογής
Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 29/2/2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν. 4670/2020, δηλαδή από 29/2/2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ,
σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην  ΕΤΕΑΕΠ).
Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28/2/2021 και από 1/3/2022για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε .