Η συζήτηση στην διαρκή επιτροπή στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου & τροπ Ν.4386 /2016 την 9-5-2019

Η συζήτηση στην διαρκή επιτροπή στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου & τροπ Ν.4386 /2016 την 9-5-2019
Τελευταία ενημέρωση 12/05/2019

Παρακολουθείστε την συζήτηση στην διαρκή επιτροπή της Βουλής του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων την 9-5-2019 .Πατήστε εδώ :