Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων την 8-5-2019 του σχεδίου Νόμου Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς

Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων την 8-5-2019 του σχεδίου Νόμου Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς
Τελευταία ενημέρωση 12/05/2019

Παρακολουθείστε την συζήτηση   της 8-5-2019 συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλ.., ΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης .Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου κ.λ.π. Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων Πατήστε εδώ :