Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α-85)

Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.    Α-85)
Τελευταία ενημέρωση 04/12/2018

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις  Ν.4387/2016 ( Φ.Ε.Κ.    Α-85) - Συντάξεις θανατου άρθρο  12 -Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.