Ν.4585 2018(ΦΕΚ-Α216) άρθρο 27 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Ν.4585 2018(ΦΕΚ-Α216) άρθρο 27 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
Τελευταία ενημέρωση 24/01/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253                                                        

Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας                                
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
 Αντιστράτηγος ε.α.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 2315                                                                                           ΠΡΟΣ:
                                                                                                 Τους Συνδέσμους – Ενώσεις

ΘΕΜΑ: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Σχετ:Στο Ν 4585/2018 (ΦΕΚ-Α 216)

Κύριε Πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με την ΕΑΣ .
Στο Ν 4585/2018 (ΦΕΚ-Α 216)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.11.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 23.11.1999 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2779/1999 (Α ' 296) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ στο άρθρο 27 αναφέρεται   η ( ΕΑΣ )  Εισφορά Αλληλεγγύης  ότι υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης , όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ 1 περίπτωση γ ,7,8,27,28 και 94 παρ.2 του Ν 4387/2016 (ΦΕΚ -Α85 ) ( στην επανυπολογιζόμενη σύνταξη) . Η Ομοσπονδία μας το επισημαίνει  και αναμένει όπως και όλοι μας πώς αυτό θα εμφανιστεί στις συνταξιοδοτικές μας αποδοχές ;Πώς θα το εφαρμόσει το αρμόδιο Υπουργείο ; Αναμένουμε και θα πράξουμε ανάλογα .Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας . ( Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Νόμο 4585 /2018 )
                                                                                                                                   Με εκτίμηση


                         Ο                                                        Ο
         Γενικός Γραμματέας                              Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                      Υποστράτηγος ε.α.