Ν 4675 ΦΕΚ Α 54 Πρόληψη Πρόγραμμα πρόληψης των κινδύνων για την υγεία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Ν 4675 ΦΕΚ Α 54  Πρόληψη Πρόγραμμα πρόληψης των κινδύνων για την υγεία  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»
Τελευταία ενημέρωση 07/02/2021

 Τις τελευτααίες ημέρες που διανύουμε έγινε λόγος και συζήτηση για τον μη εμβολιασμό μέρους του νοσηλευτικού προσωπικού υγειονομικών μονάδων κάθε βαθμίδας ανά την Ελληνική επικράτεια  Σας παραθέτουμε τον  Νόμο υπ΄αριθμ 4675 ΦΕΚ Α -54 της 11-3-2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

Μεταξύ των άλλων διατάξεων που αναφέρονται στο τίτλο , στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ υπάρχει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» και ειδικότερα στο 'Αρθρο 4  :Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη υπάρχει και σχετική διάταξη για την προαναφερθείσα υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε περίπτωση ΚΙΝΔΥΝΟΥ διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος . Διαβάστε ... 
 
β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
γ) Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η προσωποποιημένη ενημέρωση ενός εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον τρόπο συμμετοχής του στα προαναφερόμενα Εθνικά Προγράμματα.
Περισσότερα πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ