Ν.Δ. 3365/1955 Φ.Ε.Κ.-Α 257 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ν.Δ. 3365/1955 Φ.Ε.Κ.-Α 257   ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τελευταία ενημέρωση 14/10/2020

Νομοθετικό Διάταγμα 3365 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 257 - 22.09.1955 ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.