Νέος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Νικόλαος

Νέος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Νικόλαος
Τελευταία ενημέρωση 16/03/2020

Στο υπάριθμ 37 ΠΔ ΦΕΚΑ -65 15-3-2020 δημοσιεύτηκε ο διορισμός ως υφυπουργού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο μέχρι χθές Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας τον Νικόλαο ΧΑΡΔΑΛΙΑ του Γεωργίου . Καλή επιτυχία στο έργο του της Πολιτικής Προστασίας .