Νόμος 2815/1922 ΦΕΚ-Α 102 ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμος 2815/1922  ΦΕΚ-Α 102  ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Τελευταία ενημέρωση 14/10/2020

 Νόμος 2815

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102 - 28.06.1922
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2641 "ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ"
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.