Οδικός Χάρτης της Κομισιόν για την επιστροφή της Ζώνης του Σένγκεν στην κανονικότητα.

Οδικός Χάρτης της Κομισιόν για την επιστροφή της Ζώνης του Σένγκεν στην κανονικότητα.
Τελευταία ενημέρωση 05/03/2016

Οδικός Χάρτης της Κομισιόν: Η Ελλάδα τρέχει από 12 Μαρτίου έως 12 Μαϊου 4-3-2016
 Η κατάρρευση της Ζώνης του Σένγκεν και η πλήρης επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστια οικονομική ζημία που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν θα μπορούσε να φθάσει ως και το αστρονομικό ύψος των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την παρουσίαση από τον έλληνα επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο ενός Οδικού Χάρτη για την επιστροφή της Ζώνης του Σένγκεν στην κανονικότητα.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα πρέπει να έχει ως τις 12 Μαρτίου παρουσιάσει Σχέδιο Δράσης για να καλυφθούν οι «σοβαρές ελλείψεις» στα εξωτερικά της σύνορα ώστε μέχρι τις 12 Μαϊου αυτό να έχει υλοποιηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνοριακοί έλεγχοι εντός της Ζώνης Σένγκεν θα μπορούν να παραταθούν ως και για 2 χρόνια με κάλυψη της Επιτροπής, στοιχείο που θα άλλαζε άρδην τους κανόνες του παιχνιδιού.

 «Με τον παρόντα χάρτη πορείας παρουσιάζουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να λάβουμε από κοινού για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν, πράγμα που απαιτεί την ανάληψη ορισμένων σημαντικών δράσεων. Πρώτον, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες - πρέπει να σταματήσει η προσέγγιση "σας αφήνουμε να περάσετε" και τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στους αιτούντες άσυλο, αλλά να αρνούνται την είσοδο σε όσους απλώς επιθυμούν να διέλθουν. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές ελλείψεις στα εξωτερικά μας σύνορα - αφού στην πραγματικότητα μια περιοχή χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να υπάρξει μόνο αν έχουμε ισχυρή προστασία στα εξωτερικά μας σύνορα» τόνισε ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος, «προς τούτο, η πρόταση της Επιτροπής για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή - που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο - πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το καλοκαίρι. Ήλθε η ώρα τα κράτη μέλη να συνασπιστούν γύρω από το κοινό συμφέρον για να διασφαλίσουν ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της Ένωσης».

Ο Οδικός Χάρτης συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ώστε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 να έχει επανέλθει η κανονικότητα στη Ζώνη Σένγκεν. Από σήμερα, η Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις για την πρόοδο που συντελείται στο ζήτημα της επιστροφής της στο σύστημα του Δουβλίνου (σσ. αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να επιστρέφονται στην Ελλάδα, ως πρώτης χώρας υποδοχής, πρόσφυγες από άλλες χώρες, κάτι που με απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε παύσει ήδη από το 2011).

Το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου οφείλει να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης για να αντιμετωπίσει τις «σοβαρές ελλείψεις» στα εξωτερικά της σύνορα. Η πληρότητά του θα κριθεί μέχρι τις 12 Απριλίου, ενώ από τις 11 ως τις 17 Απριλίου θα έλθει ξανά κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων για να ελέγξει την κατάσταση στα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.

Η ημερομηνία - ορόσημο όπως έχει ήδη γραφτεί είναι η 12η Μαϊου. Τότε, αν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα σύνορα, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί το γνωστό πλέον ʼρθρο 26, παράγραφος 2, του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν που θα μπορούσε να επιτρέψει την επέκταση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων εντός της Ζώνης Σένγκεν, υπό κοινοτική πλέον ομπρέλα, ως και για δύο χρόνια.    

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο Οδικός Χάρτης για την επιστροφή στην πλήρη λειτουργία του χώρου Σένγκεν περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
·    4 Μαρτίου (και εφεξής μηνιαίως): Η Ελλάδα υποβάλλει εκθέσεις προόδου επί της εφαρμογής των δράσεων που έχουν καθοριστεί στη Σύσταση για την επανέναρξη μεταφορών δυνάμει του καθεστώτος του Δουβλίνου.
·    12 Μαρτίου 2016 το αργότερο: Η Ελλάδα παρουσιάζει το σχέδιο δράσης της για την εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου, μαζί με εκτίμηση των αναγκών.
·    16 Μαρτίου 2016: Ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, με βάση τον στόχο της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των βαρών μεταξύ των κρατών μελών.
·    16 Μαρτίου 2016: Η Επιτροπή υποβάλλει την πρώτη έκθεσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.
·    22 Μαρτίου 2016 το αργότερο: Η Frontex απευθύνει πρόσθετες εκκλήσεις για συνεισφορές προκειμένου να διατεθούν επιπλέον ομάδες Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής για την υποστήριξη της Ελλάδας.
·    1 Απριλίου 2016 το αργότερο: Τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στην έκκληση της Frontex παρέχοντας ανθρώπινους πόρους και τεχνικό εξοπλισμό.
·    12 Απριλίου 2016 το αργότερο: Η Επιτροπή παρουσιάζει την αξιολόγησή της σχετικά με την επάρκεια του σχεδίου δράσης που θα έχει εκπονήσει η Ελλάδα.
·    16 Απριλίου 2016: Η Επιτροπή υποβάλλει τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.
·    11-17 Απριλίου 2016: Η Επιτροπή και εμπειρογνώμονες κρατών μελών διεξάγουν αξιολόγηση του Σένγκεν στα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας.
·    12 Μαΐου 2016 το αργότερο: Η Ελλάδα υποβάλλει έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου.
·    12 Μαΐου 2016: Σε περίπτωση που εμμένουν σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.
·    13 Μαΐου 2016: Σε περίπτωση που παραμένουν σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει σύσταση δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν για τη συνεκτική προσέγγιση της Ένωσης αναφορικά με τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
·    • 16 Μαΐου 2016: Η Επιτροπή υποβάλλει την τρίτη έκθεσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.
·    Ιούνιος του 2016 το αργότερο: Οι συννομοθέτες καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και εκδίδουν τη σχετική νομική πράξη.
·    Ιούνιος 2016: Η Επιτροπή παρουσιάζει την αξιολόγησή της σχετικά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεταφορών δυνάμει του καθεστώτος του Δουβλίνου στην Ελλάδα.
·    Αύγουστος του 2016 το αργότερο: Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή έχουν τεθεί σε λειτουργία.
·    Σεπτέμβριος του 2016 το αργότερο: Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και έχουν παρουσιάσει τις πρώτες δοκιμασίες ελέγχου τρωτών σημείων ώστε να ληφθούν τυχόν απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
·    Δεκέμβριος 2016: Ημερομηνία στόχος για να τεθεί τέλος, εφόσον το επιτρέπει η συνολική κατάσταση, στα ληφθέντα έκτακτα μέτρα διασφάλισης.ΠΗΓΗ ΤΟ ΒΗΜΑ
Επίσης σας παραθέτουμε στο σημείο αυτό την παρουσίαση της Επιτροπής της Ε.Ε. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ avramopoulos.gr/el/content/epistrofi-sto-sengken-i-epitropi-proteinei-harti-poreias-gia-tin-apokatastasi-tis-pliroys-leitoyrgias-toy