Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας
Τελευταία ενημέρωση 25/05/2016

 Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας  
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. Τ.Κ. 104 31 Τηλ.: 210-5249884 ΦΑΞ :210- 5228253
e-mail της (poaasa@yahoo.gr)
ιστοσελίδα http://www.poaasa.gr/