Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας
Τελευταία ενημέρωση 21/01/2021

 Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας  
Μεσογείων 96 Τ.Κ. Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ  Τηλ.: 210-5249884 
e-mail της (poaasa@yahoo.gr)
ιστοσελίδα http://www.poaasa.gr/