ΦΕΚ Β- 30 της 8-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19 έως 18-1-2021

ΦΕΚ Β- 30 της 8-1-2021  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19  έως 18-1-2021
Τελευταία ενημέρωση 10/01/2021

 Παραθέτουμε το ΦΕΚ Β 30 της 8-1-2021  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ