Πρόεδρο Δημοκρατίας 10-11-2000

Πρόεδρο Δημοκρατίας 10-11-2000
Τελευταία ενημέρωση 14/05/2015

 Την 10-11-2000 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έγιναν δεκτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο, στον οποίο ανέπτυξαν τα θέματα που απασχολούσαν τους αποστράτους.