ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκλησης 21ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκλησης 21ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020
Τελευταία ενημέρωση 25/06/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.         Αθήνα , 22 Ιουνίου 2020
 
Αριθμ Πρωτ: 4228 Α
                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
             ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,10,12,16, 19 και 20 του Καταστατικού και της από  22 Ιουνίου 2020 απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. που καταχωρήθηκε στο υπ αριθμ  160 Πρακτικό  .
 
                                                            ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ 
1. Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  και καλούνται τα μέλη (Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν σύμφωνα με το Καταστατικό (αρθρο 16 παραγ. 2 σε συνδ. με άρθρο 6) τους αντιπροσώπους οι οποίοι  θα λάβουν μέρος στις  εργασίες – αρχαιρεσίες του Συνεδρίου  .
2. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Novotel  Αθήνα  το τριήμερο Δευτέρα , Τρίτη και Τετάρτη  21 , 22  και 23 Σεπτεμβρίου  2020  σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερήσιας Διάταξης .
                                                            ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
1. Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού  δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2019 από τον Πρόεδρο .
2. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019 . 
3. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η έκθεση του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους . 
4. Παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2020 . 
5. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω θεμάτων . 
6. Λοιπά θέματα .
7. Παρουσίαση επετειακού βιβλίου 20 ΧΡΟΝΙΑ  Π.Ο.Α.Σ.Α.
8. Αρχαιρεσίες .
9. Έγκριση ψηφίσματος .
 
3. Μετά  την λήψη της παρούσης προσκλήσεως του Πανελλήνιου Συνεδρίου καλείσθε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και τα καλέσετε εφόσον επιθυμούν , να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο αξίωμα του Προέδρου , ως μέλη του  Δ.Σ ή της Ε.Ε. να υποβάλλουν σχετική αίτηση ( άρθρο 10 παρ. 2 ) στην οποία αναφέρεται το αξίωμα για το οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος  (άρθρο 20 παρ. 6 ) του καταστατικού μας . 
 
4. Οι αιτήσεις των μελών  που θέτουν υποψηφιότητα  (άρθρο 5 περίπτωση Β εδαφ β και άρθρο 10 παρ 2 ) για :
I. Το αξίωμα του Προέδρου 
II. Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
III. Των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ,
θα υποβληθούν , με την βεβαίωση των Συνδέσμων – Ενώσεων στην οποία ανήκουν , ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το προηγούμενο έτος που διενεργούνται οι αρχαιρεσίες  έγκαιρα μέχρι την 31 Αυγούστου  2020   (ʼρθρο 20 παράγραφος 6 ) .
5. Θα ακολουθήσει  η κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων  το οποίο θα  αποσταλεί 15 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης του Π.Σ. προς ενημέρωσή των Συνδέσμων – Ενώσεων . (άρθρο 20 παραγ.2 εδαφ. β ) .
6. Η επικύρωση των υποψηφιοτήτων και η κατάρτιση του ενιαίου ψηφοδελτίου θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την σύγκληση του Π.Σ. από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας (άρθρο 20 παρ.  7 ) . 
 
                          Ο                                              Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                 Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                        Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ