Συμπληρωματικά Έκτακτα μέτρα προστασίας το ΦΕΚ για τις μετακινήσεις μας

Συμπληρωματικά Έκτακτα μέτρα προστασίας το ΦΕΚ για τις μετακινήσεις μας
Τελευταία ενημέρωση 14/11/2020

 Σας ενημερώνουμε ότι  τα ΦΕΚ/Β 4946 ΚΑΙ 4999 ( ΚΙΝΗΣΕΙΣ ) που έχουν σχέση με τα συμπληρωματικά Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τροποποιούν σχετικά άρθρα του  ΦΕΚ(Β’ 4899) το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας .
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚΒ 4999