Συμπληρωματική Δήλωση Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Συμπληρωματική Δήλωση Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015
Τελευταία ενημέρωση 04/05/2017

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι πρέπει να προσέξουν τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ που καταβλήθηκαν απο 1-1-2016 έως 31-12-2016 . Στις στήλες ΙΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ και στη θέση είδος αποδοχών υπάρχει κάτω απο την Κύρια Σύνταξη η εγγραφή : Αναδρομικά Κύριας Σύνταξης έτους ( 2014 ) και στη συνέχεια τα αντίστοιχα ποσά στα τετραγωνίδια . Αυτό μας υποχρεώνει να υποβάλλουμε συμπληρωματική Φορολογική δήλωση χειρόγραφη στην ΔΟΥ που είμαστε υποχρεωμένοι να την υποβάλλουμε . Το έντυπο το εκτυπώνουμε μέσω του ΤΑΧΙS .Στη φορολογική δήλωση του έτους 2015 , έντυπο Ε1 γράφουμε . Συμπληρωματική μόνο ως προς τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ 303, 313 και 315 ΛΌΓΩ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  , μαζί με μία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ