Τα νέα γραφεία της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Τα νέα  γραφεία της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 21/01/2021

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27  ΑΘΗΝΑ
 
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                 Αθήνα , 19 Ιανουαρίου 2021
 
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:5287
Θέμα : Μετεγκατάσταση των γραφείων της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 25/01/2021 η Π.Ο.Α.Σ.Α. θα λειτουργεί στα νέα της γραφεία τα οποία παραχωρήθηκαν με εντολή του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. σε χώρο των πρώην σχολών της Ελληνικής Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας .
 
Η νέα μας Διεύθυνση είναι  Μεσογείων 96 Αθήνα , Τ.Κ. 115 27 . Τηλέφωνο 2105249884.
 
                                            
 
                                                                                                     Με εκτίμηση
 
                            Ο                                                                                       Ο
 
         Γενικός Γραμματέας                                                                            Πρόεδρος
 
 
           ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
 
    Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                            Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.
 
 
Η ομοσπονδία μας δια του Προέδρου της απέστειλε ευχαριστήριο επιστολή προς τον κύριο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr

Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                                

 

                                                                                                           Αθήνα, 11 Ιανουαρίου  2021

 

Αρ. Πρωτ:  5258                                                                ΠΡΟΣ:

                         κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

                                 Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

                                          Αντιστράτηγο

 

ΘΕΜΑ: « Διάθεση γραφείων στην Ομοσπονδία μας».

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από αίτημα που είχε υποβάλλει η Ομοσπονδία μας , για διάθεση γραφείων εντός του ιστορικού και συμβολικού χώρου των σχολών της τέως Χωροφυλακής  στη Λ. Μεσογείων 96 , ένα αίτημα στο οποίο ανταποκριθήκατε άμεσα και με ιδιαίτερη θέρμη και είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση αυτών και μάλιστα ανακαινισμένων , αισθανόμαστε, όλοι  οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας , την ανάγκη  να σας ευχαριστήσουμε  από καρδιάς ευελπιστώντας όπως ο εν λόγω χώρος θα αποτελέσει πεδίο αγαστής συνεργασίας εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέρφων  με σκοπό την ευόδωση των κοινών μας στόχων.

Με εκτίμηση

 

                                                                                      Ο

Πρόεδρος

 

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.