Το Δ.Σ του Σ.Π.Σ.Α.Σ.Α. Ν.Φλώρινας η Αγία Ειρήνη

Το Δ.Σ του Σ.Π.Σ.Α.Σ.Α. Ν.Φλώρινας η Αγία Ειρήνη
Τελευταία ενημέρωση 12/09/2020

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Ν ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

 
Φλώρινα 24-7-2020

Θεμα: Το νέο Δ.Σ. του Σ.Π.Σ.Α.Σ.Α.Φλώρινας 

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. Σ.Π.Σ.Α.Σ.Α.Φλώρινας  για τον καταμερισμό των αξιωμάτων ων μελών του Δ.Σ. μετά τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες  συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. ,    ως ακολούθως:
 
Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:                     ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος 
Αντιπρόεδρος:               ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Ιωάννης 
Γενικός Γραμματέας:    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
Ταμίας:                          ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Πολυνίκης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας :ΓΙΤΣΑ Μαριγούλα : 
Δημοσίων Σχέσεων :      ΤΑΝΤΖΗΣ Λαζαρος 
Μέλος:                          ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ Σάββας 
 
Β’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΑΛΑΠΑΣΙΔΗΣ Παναγιώτης 
Μέλος: ΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης 
Μέλος: ΤΣΟΥΚΑΛΗ Σταματούλα