Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών μετά τις Αρχαιρεσιες της 28-3-2019

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών μετά τις Αρχαιρεσιες της 28-3-2019
Τελευταία ενημέρωση 12/05/2019

Τα αποτελέσματα κατά τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες της 28-3-2019 είναι τα εξής :


Για το αξίωμα του Προέδρου
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ     Νικόλαος     Πρόεδρος

Για το Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  (κατά σειρά ψήφων)
ΚΑΓΚΑΣ     Αντώνιος     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΚΛΑΒΟΣ     Ιωάννης     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     Ιωάννης     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΠΕΤΤΑΣ     Δημήτριος     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΖΕΠΠΟΣ     Παναγιώτης     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ     Οδυσσεύς     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΣΙΒΙΚΗΣ     Ηλίας     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ     Χρυσόστομος     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΕΡΕΤΗΣ     Δημήτριος     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΖΩΗΣ     Γεώργιος     Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
             
ΦΩΤΕΙΝΟΣ     Γεώργιος     Αναπληρωματικό Μέλος
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ     Σοφία     Αναπληρωματικό Μέλος

Για το Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής  (κατά σειρά ψήφων)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ     Παναγιώτης            Μέλος Ε.Ε.
ΖΩΗΣ     Νικόλαος     Μέλος Ε.Ε.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ     Κωνσταντίνος     Μέλος Ε.Ε.
             


Κατά την συνεδρίαση της 8-4-2019 το ΔΣ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής :


Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος   ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος

Αντιπρόεδρος  Α΄  ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος

Αντιπρόεδρος  Β΄  ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος

Ειδικός Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος

Μέλος ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

Μέλος ΖΩΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Μέλος ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος

Μέλος ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία

Το μέλος του Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς υπέβαλε εγγράφως την παραίτησ'ή του την 9-4-2019 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή