Το Φ.Ε.Κ. για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας από το Σάββατο 7 -11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020.

Το Φ.Ε.Κ. για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας  από το Σάββατο 7 -11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020.
Τελευταία ενημέρωση 08/11/2020

 Προς ενημέρωσή σας τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

 
'Αρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
'Αρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας
'Αρθρο 4
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας
ή Περιφέρειας
'Αρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας
'Αρθρο 6
Κυρώσεις
'Αρθρο 7
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση
πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων
ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού
της κυκλοφορίας
'Αρθρο 8
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
'Αρθρο 9
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
'Αρθρο 10
Επιβολή προστίμων
'Αρθρο 11
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
'Αρθρο 12
Γνωστοποίηση κυρώσεων
'Αρθρο 13
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
'Αρθρο 14
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
Διαβάστε εδώ το Φ.Ε.Κ.-Β4899 της 6-11-2020