Το Φ.Ε.Κ. με τα Επίπεδα προληπτικών μέτρων Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Το Φ.Ε.Κ. με τα  Επίπεδα προληπτικών μέτρων Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
Τελευταία ενημέρωση 14/10/2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 . Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω νοϊού COVID-19.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ -Β 4484 Της 11-10-2020