Το Σχέδιο Νόμου και το άρθρο 19 τροποποίησης άρθρου 12 (χηρεία )Ν. 4387 2016(ΦΕΚ-Α85)

Το Σχέδιο Νόμου και το άρθρο 19 τροποποίησης άρθρου 12 (χηρεία )Ν. 4387 2016(ΦΕΚ-Α85)
Τελευταία ενημέρωση 07/05/2019

Σας παραθέτουμε το Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες Συνταξιοδοτικές διατάξεις . Ειδικότερα να προσέξετε το άρθρο 19 που τροποποιεί το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 ( ΦΕΚ-Α 85) . Πατήστε εδώ.